Rybárna Plasy

  • Hana Marvankova, Plasy, kat. Žádná
  • Richard Woleschensky, Plasy, kat. Žádná
  • Jiří Smrčka, Plasy, kat. Žádná
  • Alena Smrčková, Plasy, kat. Žádná
  • Miloš Tesař, Plasy, kat. Žádná
semifinále pozice v turnaji
7.
Klub OKO Plzeň, sobota v 15:05
základní část pozice v seriálu
1.
Rybárna, úterý v 18:00
Výsledky skupiny
1. turnaj
umístění body tým
1. 6 Rybárna Plasy
2. 5 3MJ
2. turnaj
umístění body tým
1. 6 Rybárna Plasy
2. 5 3MJ
3. turnaj
umístění body tým
1. 6 Rybárna Plasy
2. 5 3MJ
4. turnaj
umístění body tým
1. 6 3MJ
2. 5 Rybárna Plasy
5. turnaj
umístění body tým
1. 6 Rybárna Plasy
2. 5 3MJ
6. turnaj
umístění body tým
1. 12 Rybárna Plasy
2. 10 3MJ
Celkové pořadí body za odehrané turnaje
pořadí turnajové body tým
1. 36 Rybárna Plasy
2. 31 3MJ