RESTAURACE V PODLESÍ

Adresa: MOHYLOVÁ 867 312 00 PLZEŇ - DOUBRAVKA
Kontakt: viktor.stary@seznam.cz 603277746

Hrací místo není přihlášeno do GambrinusCupu