Pravidla

FAQ - Často kladené dotazy

Co dělat, když rozhodčí nedorazí na turnaj?

Pokud nedorazí rozhodčí na turnaj do vaší hospody, volejte na číslo 777 065 519 a situaci vyřešíme.

Manuál pro rozhodčí

ke stažení zdePDF soubor

Kdy startuje Gambrinus cup?

Gambrinus cup startuje v několika vlnách. Na hospodách, kde byly přihlášeny alespoň 3 týmy k 3.10. (23:59) se hraje v týdnu od 11.10. podle vybraného dne dané hospody. Dále pak ve 14ti denních intervalech (dohromady 4 kola).

Další vlna na hospodách, kde budou přihlášeny alespoň 3 týmy k 10.10. (23:59) začne v týdnu od 18.10. podle vybraného dne dané hospody. Dále pak ve 14ti denních intervalech (dohromady 4 kola).

Informace o datech vždy posíláme + jsou viditelné i u profilu dané hospody.

Lze registrovat náhradníka.

Turnaj mohou vždy hrát 4 hráči z jednoho týmu, ale počítají se pouze výsledky 3 nejlepších. Lze tedy bez postihu hrát ve třech. Pátého hráče lze zadat ve správě týmu.

Co se stane, když jsme jediný přihlášený tým na hospodě?

Turnaj je uskutečnitelný pokud jsou alespoň 3 týmy na 1 hrací čas. Jedna možnost je tedy najít si hospodu, kde už jsou jiné týmy. U ostatních hospod budeme prodlužovat registrace tak, abychom poskytli dostatek času pro přihlášení.

Můžou být hráči registrováni v šipkových svazech?

Ne, turnaj je pouze pro amatéry. Týmy hráčů registrovaných v šipkových svazech budeme diskvalifikovat. Povolená je pouze kategorie C a D v rámci UŠO (ale pouze jeden hráč z týmu).

Jak je možné, že některé týmy na různých hospodách hrají v různé časy?

V základní části soutěží týmy v hospodě mezi sebou – tedy je jedno, kdy se hraje na ostatních hospodách. Nejlepší týmy ze základní části se následně potkají v semifinále (vždy hrané v rámci kraje) a ty nejúspěšnější ve finále ve Fóru Karlín.

Projekt „Gambrinus cup“ („Projekt“) je projekt na podporu amatérských šipkařských týmů v České republice, který spočívá v organizaci více kolového šipkařského turnaje, v němž budou týmy soutěžit o ceny poskytnuté společností Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 453 57 366, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. B 227 („Garant“), jmenovitě pivovarem Gambrinus.

Projekt bude probíhat na území České republiky v určených místech v období od 27.09.2021 do 18.12.2021 (včetně), a s jeho organizací bude Garantovi pomáhat Unie šipkových organizací České republiky z.s ., spolek se sídlem Za školou 178, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 69154431, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 3636 (“Organizátor “).

Projekt cílí na aktivaci šipkařské komunity v Česku, ve snaze rozšířit tuto zábavu v provozovnách s propagací značky piva Gambrinus.

Projektu se může zúčastnit každý amatérský šipkařský tým složený ze 3-4 hráčů (každý hráč musí být starší 18 let a plně svéprávný), který splní následující požadavky:

  • zaregistruje se ve stanoveném čase před začátkem turnaje s potřebným počtem členů týmu na webové adrese https://www.gambrinuscup.cz/registrace
  • členy týmu mohou být:
    • osoby, které nejsou registrovány u Organizátora, příp. jiné šipkařské organizace;
    • osoby, které jsou registrovány u Organizátora v kategorii „amatér“;
    • max. jedna osoba, která je registrována u Organizátora v jiné kategorii než „amatér“ a nemá v daný kalendářní rok výkonnostní kategorii vyšší než C (hráči registrovaní u Organizátora, kteří mají v daném kalendářním roce výkonnostní kategorii A nebo B se nemohou Projektu účastnit, jelikož Projekt je určen na podporu amatérských šipkařských týmů);
  • Uhradí v hotovosti rozhodčímu za každý turnaj v základní části startovné ve výši 100,- Kč, které slouží na pokrytí nákladů za účast rozhodčího (náklady na hru v hracím automatu ve výši 2x 5 Kč si hradí každý hráč / tým sám – základní část a semifinále).

Tým si při registraci volí pro komunikaci s Garantem a Organizátorem a řešení administrativních záležitostí spojených s Projektem kapitána týmu, jehož kontaktní údaje musejí být uvedeny v rámci registrace.

V rámci registrace si také musí každý tým zvolit některou z provozoven zapojených do Projektu, v níž se zúčastní základního kola turnaje.

Projekt probíhá formou turnaje, který se skládá ze 3 částí (základní část, semifinále, finále), přičemž v každé části budou týmy soutěžit podle skupin, do nichž byly rozlosovány (semifinále a finále) a v základní fázi dle provozovny, kterou si vybraly pro účast v základním kole při registraci.

Pravidla pro jednotlivé části turnaje jsou uvedena níže. Pokud by některou situaci níže obsažená pravidla neupravovala, posoudí se dle pravidel Organizátora dostupných na www.sipky.org.

Základní část

V základní části budou týmy soutěžit ve skupinách čítajících 3 – 5 týmů v závislosti na provozních možnostech provozoven, které si vybraly pro účast v základní části. Každý tým odehraje ve své skupině 4 dílčí turnaje. Termíny dílčích turnajů určuje Organizátor ve spolupráci s provozovnou, kterou si tým vybral pro účast v základní části s tím, že mezi jednotlivými turnaji musí být min. 14denní interval.

Dílčí turnaje se hrají formou „High Score“ hry, v níž každý hráč odehraje 7 kol po 3 šipkách a body, které nahází v jednotlivých kolech se sčítají (dále jen „Leg“ jakožto šipkařské označení 1 hry).

V každém dílčím turnaji odehraje každý hráč 2 Legy, přičemž body z obou Legů se sčítají. Součet bodů 3 hráčů z každého týmu, kteří v příslušném dílčím turnaji získali nejvíce bodů, tvoří součet bodů, které získal příslušný tým v daném dílčím turnaji.

Porovnáním součtu bodů, které získaly jednotlivé týmy ve skupině v dílčím turnaji, je určeno jejich pořadí v tomto dílčím turnaji (prvním je tým, který získal nejvíce bodů atd.). V případě, že vícero týmů získá v dílčím turnaji stejný počet bodů, určí se jejich pořadí dle počtu bodů hráčů z těchto týmů, kteří měli 3. nejlepší nához v dílčím turnaji (vyšší nához znamená lepší pořadí v dílčím turnaji). Pokud by byl i nához těchto hráčů shodný, pak rozhoduje nához 2. nejlepších hráčů z těchto týmů, případně hráčů s 1. nejlepším náhozem, pokud by byl i nához 2. nejlepších hráčů shodný. V případě absolutní shody (nenastane, je to jen teorie), budou oba týmy na stejné pozici. (např. dvě 2. místa, třetí místo nebude obsazeno)

Po odehrání všech dílčích turnajů je určeno pořadí týmů ve skupině, a to dle součtu bodů, které odpovídají jejich umístění v jednotlivých dílčích turnajích dle tohoto klíče:

Dílčí turnaj

Pořadí v dílčím turnaji

I.

II.

III.

IV.

První místo

7

8

9

10

Druhé místo

6

7

8

9

Třetí místo

5

6

7

8

Čtvrté místo

4

5

6

7

Páté místo (je-li ve skupině 5 týmů)

3

4

5

6

V případě, že vícero týmů získá ve skupině po odehrání všech dílčích turnajů shodný počet bodů, určí se jejich pořadí dle jejich umístění v posledním dílčím turnaji (tj. lepší umístění v posledním dílčím turnaji znamená v případě rovnosti bodů lepší konečné umístění ve skupině).

Počet týmů, které postoupí ze základní části do semifinále určí Garant po ukončení registrace v závislosti na množství přihlášených týmů a tuto informaci zveřejní na webové stránce www.gambrinuscup.cz. Do semifinále však postoupí min. nejlepší tým z každé skupiny.

Každý hráč obdrží po odehrání dílčího turnaje sklenici piva (0,5 l) Gambrinus 10.

Turnaje základní části startují od 11.10.2021

Semifinále

Týmy, které postoupí ze základní části do semifinále, rozlosuje Organizátor do skupin po 6 – 12 týmech. V rámci semifinále odehraje každý tým ve své skupině jeden dílčí turnaj, který se skládá ze 2 Legů, které se hrají opět formou „High Score“ jako základní část. Termín konání dílčího turnaje oznámí Garant každému týmu e-mailem zaslanému kapitánovi týmu. Přepokládané termíny konání dílčích semifinálových turnajů jsou: 4.12.2021, 5.12.2021, 11.12.2021 a 12.12.2021.

Pořadí týmů ve skupině se určí dle pravidel pro určení pořadí týmů v dílčím turnaji v základní části.

Počet týmů, které postoupí ze semifinále do finále určí Garant po ukončení registrace v závislosti na množství přihlášených týmů a tuto informaci zveřejní Garant. Do finále však postoupí min. dva nejlepší týmy z každé semifinálové skupiny.

Finále

Týmy, které postoupí ze semifinále do finále, rozlosuje garant do 2 skupin označených GAMBRINUS a PATRON, a to tak, aby týmy postupující z prvního a druhého místa jedné semifinálové skupiny nebyly v jedné finálové skupině. Současně budou postupující týmy rozlosovány tak, aby v každé finálové skupině byl stejný počet týmů, které vyhrály svoji semifinálovou skupinu.

Finále turnaje se skládá ze základního kola, z něhož postoupí vždy nejlepších 8 týmů z každé finálové skupiny do Velkého finále a týmy, které se v každé finálové skupině umístily od 9. do 16. místa pak postupují do Malého finále. Základní kolo i Malé a Velké finále se budou hrát v jeden den. Termín určí garant a informuje o něm kapitány týmů postupujících ze semifinále. Předpokládaný termín finále turnaje je 18.12.2021.

Jak základní kolo, tak i Velké a Malé finále budou hrány formou hry „ 501 SO (singl out)“. V rámci této hry začíná každý hráč na skóre 501, z něhož se odečítají body, které hráč svým hodem získá. Vyhrává hráč, který jako první hodí v součtu 501 bodů, tj. na terči mu zbude přesná nula (např. pokud hráči zbývá 5 bodů a dalším hodem dosáhne 4 bodů, musí házet znovu a musí dosáhnout 1 bodu, aby vyhrál; pokud by v tomto příkladu dosáhl hodem více jak 5 bodů, např. 20, pak tzv. přehrál a na řadě je jeho soupeř, i když má k dispozici stále 2 šipky, přičemž v další sérii – poté, co bude házet jeho soupeř, bude tento hráč začínat opět na původním skóre 5 bodů). Singl out (SO) je označení pro formu ukončení hry. Jedná se o nejsnazší zakončení, kdy k ukončení hry stačí hodit i základní pole s patřičnou hodnotou. Zároveň je ale možné zavřít hru i polem pro dvojnásobek, či trojnásobek, jestliže tento násobek odpovídá počtu bodů hráče na terči. Jedna hra má 15 kol („Finálový leg“). V případě, že nikdo z hráčů nezíská v rámci Finálového legu celkem 501 bodů, tj. na terči mu nezůstane 0 bodů, rozhodne o vítězi rozhoz na střed, který vždy zahajuje podávající hráč.

Srážková daň z výhry bude za výherce odvedena Garantem marketingové akce

Hlavní cenou pro vítězný tým je finanční odměna ve výši 250.000,- Kč.

Ostatní ceny věnované Garantem, které mohou týmy účastnící se Projektu vyhrát, budou zveřejněny nejpozději do 15.11.2021, a to na webu www.gambrinuscup.cz.

Vítězné týmy jsou povinny převzít výhry v čase a místě stanoveném Garantem. Pokud některý tým výhru nepřevezme, výhra propadá a Garant se může rozhodnout, zda výhru udělí týmu, který skončil jako první za vítěznými týmy, anebo že cenu vůbec neudělí.

Členové vítězných týmů převzetím příslušné výhry berou na vědomí, že výhru nelze u Garanta reklamovat.

V rámci realizace Projektu bude docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) (dále jen „ GDPR“).

Toto zpracování osobních údajů bude provádět Garant jakožto správce ve smyslu GDPR, přičemž bude zpracovávat osobní údaje fyzických osob zapojených v rámci jednotlivých týmů do turnaje, příp. rozhodčích, kteří budou jednotlivé dílčí turnaje řídit (dále jen „ Subjekty údajů“).

Osobní údaje Subjektů údajů bude Správce zpracovávat pro následující účely:

(a) realizace Projektu (registrace a jiné úkony potřebné pro organizaci Projektu);

(b) plnění zákonných povinností, např. dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; a

(c) marketingové aktivity spočívající v reklamě, propagaci a informování veřejnosti o činnosti Správce prostřednictvím sdělovacích prostředků, vč. přímého marketingu.

Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely jsou:

(a) čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR v případě účelu spočívajícího v realizaci Projektu, jelikož registrací do Projekt vzniká mezi Správcem a účastníkem právní vztah k jehož naplnění je zpracování osobních údajů účastníka jakožto Subjektu údajů nezbytné;

(b) čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) v případě zákonných povinností Správce, pro jejichž naplnění je zpracování osobních údajů Subjektů údajů nezbytné; a

(c) čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v případě účelu spočívajícího v marketingových aktivitách Správce jakožto jeho oprávněném zájmu, pro jehož naplnění je taktéž zpracování osobních údajů Subjektů údajů nezbytné.

Osobní údaje Subjektů údajů bude Správce zpracovávat následujícími způsoby:

(a) osobní údaje pro realizaci Projektu a plnění zákonných povinností Správce budou získávány prostřednictvím registračního formuláře a v průběhu Projektu v podobě výsledkových listin jednotlivých týmů, a budou zpracovávány v digitální a písemné podobě;

(b) osobní údaje pro marketingové účely budou získávány formou pořizování fotodokumentace (příp. audio-vizuálního záznamu) z průběhu Projektu.

Správce bude pro výše uvedené účely zpracovávat následující kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

(a) pro účely registrace a zajištění účasti v Projektu, stejně jako pro plnění zákonných povinností, bude Správce zpracovávat jednak obecné identifikační údaje Subjektů údajů jako jsou jméno, příjmení, e-mailová adresu a telefonní kontakt, označení týmu a výsledky týmů a jeho jednotlivých členů v průběhu Projektu;

(b) pro marketingové účely bude Správce zpracovávat podobizny, příp. projevy osobní povahy Subjektů údajů zachycené na fotografiích, příp. audio-vizuálním záznamu, pořízených v průběhu Projektu.

Osobní údaje, které bude Správce v souvislosti s Projektem zpracovávat, budou pocházet přímo od Subjektů údajů (budou poskytnuty v rámci registrace a/nebo získány fotografováním, resp. pořízením audio-vizuálního záznamu přímo v průběhu Projektu).

Zpracovávané osobní údaje Subjektů údajů budou poskytnuty Správcem následujícím kategoriím příjemců ve smyslu GDPR:

(a) zpracovatelům ve smyslu GDPR, které Správce pověří zpracováním osobních údajů Subjektů údajů (např. eventové agentury pomáhající s realizací Projektu, smluvní fotograf apod.);

(b) široké veřejnosti, která bude mít zájem obeznámit se s činností Správce prostřednictvím sdělovacích prostředků, na internetových stránkách Správce, sociálních sítích nebo na jiných veřejně přístupných místech, kde Správce zveřejní dokumentaci týkající se jeho činnosti.

Správce bude uchovávat osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s Projektem po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů zpracování, nejdéle však pod dobu:

(a) 1 rok po skončení konání Projektu v případě osobních údajů zpracovávaných pro účel realizace Projektu;

(b) v nezbytném rozsahu po dobu stanovenou závaznými právními předpisy v případě plnění zákonných povinností Správce (předpoklad 15 let s ohledem na § 636 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů);

(c) 3 roky od konání Projektu v případě osobních údajů zpracovávaných pro marketingové účely (po uplynutí této lhůty může dojít k využití osobních údajů jejich setrváním na již zveřejněných reklamních, propagačních a dokumentačních materiálech a nosičích, které jsou veřejně šířeny tiskem či elektronicky).

Správce nebude předávat žádné osobní údaje Subjektů údajů získané v souvislosti s Projektem do třetích zemí ani do mezinárodní organizace

Oprávněný zájem Správce na zpracování osobních údajů Subjektů údajů spočívá v informování veřejnosti o činnosti, kterou Správce vykonává v rámci svého předmětu podnikání. Jedná se o propagaci vlastní činnosti takového charakteru, u které lze očekávat, že z ní bude pořizována fotodokumentace nebo videozáznam.

Účastníci mají jakožto Subjekty údajů ve spojení se zpracováním jejich osobních údajů Správcem právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům které se jich týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo odvolat kdykoli svůj souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu jakožto právním titulu. Za podmínek stanovených GDPR mají také právo vznést proti zpracování svých osobních údajů na právním základě oprávněného zájmu Správce námitky proti profilování a vůči zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Rovněž mají právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky ( www.uoou.cz).

Za účelem uplatnění svých práv mohou Subjekty údajů kontaktovat Správce, příp. jím ustanoveného pověřence ve smyslu GDPR, a to prostřednictvím emailové adresy: personaldataprotection@eu.asahibeer.com .

Další informace o zpracování osobních údajů, zejména ve spojitosti s užitím internetových stránek Garanta, stejně jako další informace o právech Subjektů údajů, jsou obsaženy v dokumentu nazvaném Podmínky užití internetových stránek, zásady ochrany soukromí a používání souborů „cookies“ , který je dostupný na tomto odkaze: http://www.gambrinus.cz/podminky-uzivani a dále v dokumentu nazvaném „Ochrana soukromí“ dostupném na tomto odkaze: https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi .

Každý tým, resp. osoba tým registrující za sebe a v zastoupení ostatních členů týmu i za tyto členy, registrací:

(i) uděluje souhlas s:

  • těmito Pravidly

· současně uděluje Garantovi svolení ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zachycením podoby na fotografiích a/nebo audio-vizuálním záznamu pořizovaných v rámci Projektu a s jejich následným použitím pro marketingové účely; a

(ii) prohlašuje, že bere na vědomí, že žádná práva a/nebo ceny či jiné výhody související s tímto Projektem nelze vymáhat soudní cestou a ani žádat o náhradní plnění, a že Garant a ani Organizátor nehradí týmům a jejich členům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Projektu.

Garant je oprávněn kdykoli Projekt, i bez náhrady, zrušit a/nebo pozměnit jeho podmínky, vč. nahrazení výher jinými výhrami obdobného typu a hodnoty, a vč. změny těchto Pravidel, a to s účinností od zveřejnění jejich změny na webové stránce Projektu ( www.gambrinuscup.cz).

Tato Pravidla mohou být ve zkrácené formě prezentována v různých marketingových materiálech Garanta, avšak jedinou závaznou verzí těchto Pravidel je tato úplná a nezkrácená verze.

S žádostmi o informace ohledně Projektu se mohou týmy obracet na Garanta e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@gambrinuscup.cz.

V případě, že bude mít Garant podezření na podvodné, nepoctivé anebo nekalé konání ze strany některého soutěžního týmu, jeho člena anebo osoby, která týmu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen, anebo jiných výhod plynoucích z Projektu, anebo pokud k takovému konání dojde, může být tým z Projektu vyloučen. Vyloučen může být tým i v případě jakéhokoliv konání v rozporu s těmito Pravidly a všeobecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Garanta o vyloučení je konečné, bez možnosti odvolání.

Garant, a ani Organizátor, neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí týmu v Projektu, ani nezodpovídají za doručení e-mailové či poštovní komunikace s výjimkou případu, kdy nedoručení sami zaviní.

Tato Pravidla a podmínky Projektu se řídí právním řádem České republiky.

Tato Pravidla jsou účinná od 24.8.2021